Ubezpieczenia od wypadków budowlanych – str. 5
Poezja i pieniądze – str. 8
40 lat temu zmarł Grzegorz Przemyk – str. 10-11
Wciąż wśród jeleni – str. 12
Ostatnia wieczerza Sowietów – str. 15
Nawyki finansowe, przez które jesteś biedny – str. 17