Czy można otworzyć sprawę z powodu porażenia prądem? – str. 5
Skomplikowane życie Kazimiery Iłłakowiczówny – str. 8
Co zostało z uczty bogów? – str. 12
Życie i śmierć na zamku Balmoral – str. 15
Czynniki pomniejszające emeryturę SS – str. 17
Oblane rumieńcem mango – str. 19