Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – str. 5
Tajemnica skarbów Hrabiego Potockiego – str. 8
Kres miłości – str. 12
Ćwierczakiewiczowa – polskiej kuchni królowa – str. 13
Minusy życia bez karty kredytowej – str. 17
Dwa błękitne lata – str. 19