Jak wygrać sprawę o wypadek w windzie – str. 5
Sprawa Mariana Banasia – str. 6
Światło, które daje moc – str. 7
Jak nikłe, czarodziejskie światełka – str. 11
Świąteczne zakupy bez gotówki – str. 13
Zwyczajność świętości – str. 15