Dobry rok 2018 – str. 6
Robotnik otrzymuje $10.000.000 – str. 7
Wspomnienia o Jacku Milerze – str. 13
Amerykańska Polonia – zmarli w 2018 r. – str.16
Nie chciała być bogata, chciała… – str.17
Rytmy nowojorskie – Z pasją i chłodem – str.19