Kościół „otwarty“ – str. 6
2,400,000 za 10 stóp – str. 7
Bary, czyli magia Nwego Jorku – str. 9
Weterani – str. 10 -11
Pół życia w PRL, odcinek ostatni – str. 16
Program wyborczy S. Platty – str. 20