25 – 28 maja Portland w stanie Oregon wypełniło się biało-czerwonymi barwami. To właśnie w tych dniach miał miejsce XV Zjazd Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich.

 

Honorowy patronat nad Zjazdem objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda, która w liście do uczestników podkreśliła, że „rolą pedagogów, oprócz nauczania, jest dbanie o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia”, a „szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na nauczycielach polonijnych, którzy w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą wpajają im miłość do odległej Ojczyzny, pomagają podtrzymywać z nią więź i budują poczucie tożsamości przodków”.
Temtami przewodnimi tegorocznego zjazdu były: „Sto lat Niepodległości Polski” oraz „Szkoła polska twórcza i z inicjatywą”. Zaproszenie na zjazd przyjęła z radością minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska.
Cztery dni w Portland wypełnione były szkoleniami i warsztatami, zwiedzaniem miasta oraz spotkaniami z tutejszą Polonią. O wysoki poziom warsztatów szkoleniowych i wykładów zadbali przybyli na Zjazd wykładowcy, m. in.: prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Katarzyna Mickiewicz – historyk i nauczycielka, Joanna Fabisiak – poseł na Sejm RP i pedagog, i wiele innych osób zajmujących się zawodowo sprawami edukacji.
Pierwszy dzień zjazdu, wypełniony od rana do wieczora szkoleniami i warsztatami, zakończyła oficjalna uroczystość otwarcia, a podczas niej przywitanie gości przez organizatorów: dyrektor Komisji Kulturalno-Oświatowej „Szkoła Polska” w Portland – Renatę Dajnowską oraz Jadwigę Witkowską – prezes Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Portland, odczytanie listu od małżonki Prezydenta RP – Agaty Kornhauser – Dudy, wystąpienie minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej, wykład inauguracyjny profesora zw. dr hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, kierującego Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji w Katedrze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz występ chóru z parafii św. Stanislawa, który zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania polskich pieśni.
Po oficjalnym otwarciu miało miejsce spotkanie minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej z uczestnikami zjazdu, podczas którego wyjaśniła ona zawiłości przewidywanej ustawy w zakresie dokształcania i tzw. ścieżki zawodowego awansu nauczyciela w Polsce i poza granicami kraju, która dawałby nauczycielom polonijnym takie same szanse awansu jak pedagogom w Polsce.
Punktem kulminacyjnym podsumowującym pierwszy dzień był Polski Maraton Artystyczny „Muzylek Moni” poprowadzony przez Monikę Kluza. Pomimo późnej pory wzięła w nim udział większość uczestników zjazdu, którzy zaczarowani energią Moniki, Mateusza, Gabi i Piotrka tańczyli i śpiewali razem do północy.
Drugi dzień zjazdu również był wypełniony warsztatami i szkoleniami, a zakończył się oficjalnym bankietem. Rozpoczął się występami solistów: na pianinie zagrał Timothy Shortell, a na skrzypcach – Sebastian Stenfert Kroese. Serca wszystkich zebranych poruszył kolorowy, energetyzujący występ dzieci z grupy tanecznej „Sobótka” prowadzonej przez Marka Stępnia. Dzieci zaśpiewały też piosenki z okazji odbywającego się w tym dniu polskiego Dnia Matki, a do występu przygotowała je Renata Wolak. Kolejną atrakcją była grupa taneczna Agnieszka Laska Dancers, która zaprezentowała oryginalnie opracowany taniec do piosenki Ewy Demarczyk.
Podczas bankietu wręczono nagrody zwycięzcom konkursów, m.in. na najciekawszy konspekt lekcji historii na temat „Stulecie Niepodległości Polski”. Do rana grał do tańca polsko-amerykański zespół Yaazda.
Trzeci dzień zjazdu miał charakter rekreacyjny; rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Stanisława w Portland koncelebrowanej przez proboszcza parafii ks. Piotra Dzikowskiego, który ze wzruszeniem i wielką serdecznością przywitał wszystkich w swojej istniejącej od 111 lat parafii.
Po mszy, przy kawie i cieście pieczonym przez rodziców polskiej szkoły i parafian, miało miejsce spotkanie z Polonią z Portland, a po nim zwiedzanie miasta: najpierw rejs statkiem po rzece Columbia, a po nim „wspinaczka” na górę Hood.
W ostatni dzień zjazdu, już po oficjalnym zakończeniu, cześć uczestników pożegnała się z Portland; pozostali, udali się na wycieczkę do malowniczej, położonej nad Pacyfikiem turystycznej miejscowości Cannon Beach, słynącej z wystających z dna Oceanu Spokojnego skał zwanych „stogami siana” lub poświęcili go na zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych: International Rose Test Garden – Ogrodu Róż, w którym znajduje się ponad 7000 róż z 550 różnych gatunków oraz Portland Japanese Garden – uznawanego za jeden z najbardziej autentycznych japońskich parków poza Azją.

*
Odbywające się, co dwa lata, od ponad 30 lat Zjazdy Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, świadczą o potrzebie podtrzymywania kontaktów w tym środowisku w USA; są również odpowiedzią na potrzeby poszerzania zdobytej wiedzy, wymiany doświadczeń i informacji oraz nawiązania współpracy pomiędzy polskimi szkołami rozsianymi po całych Stanach Zjednocznych.
Szczególne podziękowania należą się organizatorom: Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu: Renacie Dajnowskiej, Jadwidze Witkowskiej, Annie Gindlesperger, Gabrieli Strączek, Sylwii Brossard, Annie Dellitt, Markowi Stępniowi, Jackowi Gabelowi, Angelice Kotulak, Alicji i Jarosławowi Fiszerom. To ich ciężka praca, serdeczność i gościnność sprawiły, że każdy z 276 uczestników zjazdu czuł się wśród nich jak w rodzinie. Dzięki świetnej atmosferze nawiązało się wiele nowych przyjaźni. To właśnie organizatorzy zjazdu zadbali o to, aby jego program był urozmaicony i oprócz szkoleń i warsztatów zorganizowali również całodniowa wycieczkę po Portland, przygotowali poczęstunek oraz kanapki na drogę.
Zjazd nie mógłby się też odbyć bez wsparcia instytucji i organizacji z Polski i Ameryki, osób prywatnych, uczniów, nauczycieli, rodziców i Polonii z Portland. Wśród sponsorów znaleźli się m. in: Aquila Polonica Publishing, Kongres Oświaty Polonijnej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, The Polish Mission Of The Orchard Lake Schools, lokalny Ośrodek Metodyczny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Fundacja Dobra Polska Szkoła, Polish Library Building Association, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Duch – Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, Avant, Matt Czyżewski oraz Polska Szkoła w Portland.
Żal było wyjeżdżać, ale uczestnicy zjazdu zabrali ze sobą bagaż pięknych wspomnień, wiedzę zdobytą podczas szkoleń, nowe przyjaźnie, piosenki i układy taneczne poznane podczas „Muzylka Moni” Moniki Kluza oraz piękne i kolorowe polskie wianki i lalki, które nauczyła nas robić podczas warsztatów plastycznych Gabi Mrozicka.
Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe w 2020 roku w Toronto w Kanadzie.

Katarzyna Ziółkowska