22 kwietnia 2018 roku w gościnnych progach Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Adama Mickiewicza w Stamford, CT, odbyła się czwarta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” organizowana przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających, która związana była z ustanowionymi przez Sejm RP tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Roku Wielkich Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju.

 

Celem festiwalu było przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Amerykanów-Polaków.

Tegoroczny Festiwal miał za zadanie pogłębienie wiedzy uczniów o historii starej Ojczyzny, o drodze Polski do odzyskania niepodległości, zainteresowanie uczniów życiem i działalnością wybitnych Polaków oraz zwiększanie poczucia tożsamości narodowej.

W festiwalu wzięło udział 27 szkół zrzeszonych w centrali, patronat nad nim objął Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, a sponsorami byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Polish National Tourist Office oraz CPSD.
Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności poprzez muzykę, wiersze, prezentacje mulimedialne, prace plastyczne i opowiadania, któ- rych fragmenty czytane były przez zaproszonych gości – Rafała Mohra i Omara Sangare – znanych polskich aktorów z którymi uczniowie polonijnych szkół mieli okazję spotkać się w poprzednich latach.
13 szkół przygotowało bogate stoiska poświęcone zarówno Ojcom Niepodległości, jak i innym bohaterom zasłużonym na drodze prowadzącej do jej odzyskania. A że jest to także Rok Wielkich Polaków wśród których znajduje się Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku, który w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła, który rozumiał patriotyzm, jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpiącymi, a który jest patronem Polskiej Szkoły Dokształcającej w Copiague, na Long Island, NY, nie zabrakło też stoiska poświęconego Jemu.
Biorąc pod uwagę ogrom pracy jaką uczniowie, nauczyciele i rodzice włożyli w przygotowania do udziału w festiwalu, pomysłowość i zaangażowanie w realizację wybranych projektów można z całkowitym przekonaniem stwierdzić, że założenia festiwalu zostały zrealizowane.

Festiwal był też kontynuacją myśli przewodniej w działaniu wielkiego Polaka-Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości „Będę mówić o Polsce i ludzie będą zmuszeni myśleć o Polsce, a to jest właśnie sposób, dzięki któremu Polska trafi do myśli i czynów ludzi… mówcie o Polsce waszym życzliwym dobrym przyjaciołom. Powiedzcie im, że hen daleko od waszego kwitnącego (…) kraju, żyje w ogromnej nędzy wielki naród. (…) Powiedzcie im, że ten właśnie naród, gdy oni byli w potrzebie, posłał im Kościuszkę i ofiarował Pułaskiego.”

Ten naród nie żyje w nędzy i niewoli od dziesiątków lat, jest kwitnący, wolny i bogaty, ale mówić o nim trzeba, uczyć kolejne pokolenia o jego historii i spuściźnie.

Tegoroczny festiwal był jedną z form takiego przekazu, co tydzień, w setkach polonijnych szkół w całych Stanach Zjednoczonych robią to polonijni nauczyciele, którym należy się za to ogromny ukłon.

Taki ukłon należy się również koordynatorkom festiwalu – prezesom terenowym: CT- Wiolecie Jusińskiej i NY-Renacie Jujce oraz gospodarzom – nauczycielom i rodzicom P. S. D. im. A. Mickiewicza w Stamford, CT, z jej dyrektorem p. Kazimierą Ferenc na czele.

Do zobaczenia za rok.

Bożena Mahmoud