Medicare jest ubezpieczeniem zdrowotnym dla emerytów i rencistów.

Często nasuwa się pytanie – czy i kiedy niepracujący małżonek również zostaje objęty tą polisą. Odpowiedź nie jest prosta.

 

Dla kogo Medicare

Kwalifikujesz się do otrzymania bezpłatnej części A Medicare (polisy szpitalnej), jeżeli spełniasz następujące warunki: (1) jesteś obywatelem albo stałym rezydentem; (2) ukończyłeś 65 lat; oraz (3) jesteś w pełni ubezpieczony. W pełni ubezpieczony możesz być z tytułu własnej pracy (jeżeli przepracowałeś co najmniej 40 kwartałów, mniej dla osób niepełnosprawnych) albo z tytułu pracy małżonka.

Do Medicare uprawnione są również osoby na rencie inwalidzkiej (Social Security Disability) po dwóch latach od rozpoczęcia pobierania renty. Specjalne zasady dotyczą ludzi śmiertelnie chorych.

Jeżeli mieszkasz w USA i masz prawo do bezpłatnej części A Medicare, stajesz się uprawniony do wykupienia części B – ubezpieczenia medycznego.

Uwaga: W niektórych sytuacjach osoba, która ukończyła 65 lat, może wykupić Medicare, nawet jeżeli nie wypracowała w Stanach dziesięciu lat, co wyjaśniam szczegółowo w książkce „Ubezpieczenie społeczne Social Security”. Medicare nie działa poza granicami Stanow Zjednoczonych.

Medicare dla niepracujących małżonków

Małżonek w pełni ubezpieczonego pracownika również nabywa praw do Medicare, jeżeli spełni podane wyżej trzy warunki: ma odpowiedni status imigracyjny, ukończy 65 lat i jest ubezpieczony. Nasuwa się pytanie: kiedy niepracujący małżonek ubezpieczonego pracownika staje się sam ubezpieczony? Odpowiedź zależy od okoliczności.

Aby uniknąć uogólnień, załóżmy, że niepracującym małżonkiem jest żona, a pracownikiem (ubezpieczonym) jest mąż, choć przepisy jednakowo traktują kobiety i mężczyzn.
W najprostszym przypadku żona nabiera prawa do Medicare, gdy jej mąż osiąga 62 lata, ale nie musi być na emeryturze (tzn. mąż może pracować).

 

Ile musi trwać małżeństwo, by żona dostała Medicare

Po ślubie: Żona nie może prosto ze ślubnego kobierca udać się do urzędu po świadczenia. By otrzymać Medicare, żona musi być w związku małżeńskim co najmniej rok, ukończyć 65 lat, a jej mąż (pracownik) co najmniej 62 lata.

W razie śmierci męża: Małżeństwo ma trwać co najmniej dziewięć miesięcy, by wdowa nabrała praw do świadczeń Security (minimum 60 lat) i Medicare (65 lat). Wyjątki przysługują w razie nagłej śmierci.

W razie rozwodu: Niezależnie od tego, czy były mąż żyje czy zmarł, świadczenia należą się żonie tylko wtedy, jeżeli związek trwał co najmniej 10 lat, a Medicare – gdy oprócz tego ukończy 65 lat. Zawarcie drugiego małżeństwa może pozbawić ją świadczeń, co wyjaśnione jest poniżej.

 

Uwaga na drugie małżeństwo

Były mąż żyje. Jeżeli po rozwodzie żona wyjdzie powtórnie za mąż, to traci prawo zarówno do renty Social Security jak i ubezpieczenia Medicare z tytułu pierwszego małżeństwa.
Były mąż zmarł. Żona traci rentę Social Security i Medicare, jeżeli wyjdzie ponownie za mąż przed ukończeniem sześćdziesiątki.

W obydwu przypadkach małżeństwo musiało trwać co najmniej dziesięć lat. Również, po zakończeniu drugiego związku (śmierć, rozwód, anulowanie) żona odzyska uprawnienie do świadczeń z tytułu pierwszego małżeństwa.

 

Gdy żona jest młodsza od męża

Pytanie pana Janusza: „Skończę wkrótce 65 lat i złożę wniosek o Medicare. Zamierzam pracować jeszcze rok albo dwa. Czy moja 63-letnia żona objęta zostanie automatycznie ubezpieczeniem, czy dopiero wtedy, gdy ja przejdę na emeryturę?”

Odpowiedź: Medicare jest polisą indywidualną, a nie rodzinną, przeto każdy beneficjent musi spełnić odpowiednie warunki, m.in. – ukończyć 65 lat. Za dwa lata żona pana Janusza osiągnie odpowiedni wiek i dostanie Medicare niezależnie od tego, czy mąż będzie na emeryturze czy nie.

Gdy niepracujący małżonek jest starszy

Problem: Janina ściągnęła męża Ryszarda do Stanów po kilkunastu latach starań. W pierwszych latach mąż pracował za gotówkę, więc gdy nadszedł wiek emerytalny, miał zaliczone tylko parę lat legalnej pracy. Janina ma 61 lat i 20 lat stażu w USA, a mąż ukończył 65. Czy mężowi należy się teraz Medicare?

Pan Ryszard osiągnął wiek wymagany do Medicare, ale otrzyma je z tytułu małżeństwa wtedy, gdy żona ukończy 62 lata, czyli osiągnie wiek dający uprawnienia emerytalne. Pani Janina może kontynuować pracę – nie musi składać wniosku o emeryturę, by jej mąż dostał Medicare.

 

Gdy żywiciel rodziny traci ubezpieczenie

Pytanie pana Edwarda: „Mam 65 lat, a żona 63. Gdy przejdę na emeryturę, stracę ubezpieczenie zakładowe. Ja mogę przejść na Medicare, ale nie moja niepracująca żona. Czy jest na to jakaś rada?”

Odpowiedź: Żonie pana Edwarda grozi pozostanie bez ubezpieczenia zdrowotnego. Szczerze mówiąc, byłoby najlepiej, by pan Edward kontynuował pracę przez dodatkowe dwa lata. W ten sposób utrzyma ubezpieczenie rodzinne, do tego wypracuje wyższą własną emeryturę, a przez to wyższą rentę żony.

Inne rozwiązanie – żona podejmie pracę z ubezpieczeniem, albo wykupicie dla niej prywatną polisę w ramach Obamacare, co bywa tym kosztowniejsze, im bardziej zamożna jest rodzina. Więcej informacji w witrynie www.healthcare.gov.

 

Elżbieta Baumgartner