Jeżeli pomagasz swojej matce czy ojcu, to być może wolno ci wpisać ich na swoje rozliczenie podatkowe, jako osoby będące na twoim utrzymaniu (dependent) i oszczędzić na podatkach.

 

Kiedy rodzice są na twoim utrzymaniu

Za każdą osobę będącą na twoim utrzymaniu (przeważnie dzieci) dostajesz odpis osobisty (personal exemption). Ale sytuacja może się odwrócić: ty (dziecko) utrzymujesz swoich rodziców, gdy mają małe emerytury. Oto warunki, które należy spełnić, by móc skorzystać z odpisu:

· Warunek przychodu: Twój ojciec lub matka nie mają rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu wyższego niż personal exemption w danym roku.

· Warunek utrzymania: Pokrywasz więcej niż połowę kosztów utrzymania rodziców.

Twoi rodzice nie mogą rozliczać się razem z podatków (file joint tax return), chyba że tylko po to, by dostać zwrot nadpłaconych podatków. W przeciwnym razie żadne z nich nie może być uznane za dependent na twoim zeznaniu podatkowym.

Żebyś mógł korzystać z odpisów podatkowych na rodziców, nie muszą oni mieszkać z tobą, ale muszą mieć stały pobyt lub obywatelstwo amerykańskie oraz numer Social Security. Z tego wniosek, że rodzice nie mogą mieszkać w Polsce.
Warunek przychodu

Twój rodzic musi mieć przychód brutto nie przekraczający zwolnienia osobistego (personal exemption), które za rok 2017 wynosi $4,050. W roku 2018 personal exemption jest zniesione, więc przepisy będą inne. Uwaga: Emerytura Social Security nie jest tu uwzględniana, bowiem nie podlega opodatkowaniu dla niewiele zarabiających. Nie jest również brany pod uwagę przychód bezpodatkowy, np. z municypalnych obligacji (tax – exempt). Do przychodu zaliczają się natomiast prywatne emerytury, odsetki bankowe, przychód inwestycyjny czy czynsze z kamienicy.
Wniosek: Jeżeli twoja mama czy ojciec ma tylko emeryturę czy rentę Social Security, to spełnia warunek przychodu.

 

Warunek utrzymania

Musisz łożyć więcej niż połowę na utrzymanie matki czy ojca. Uwzględnij wszystkie wydatki i całe przychody rodziców, włącznie z emeryturą czy rentą Social Security.

Przekazuj swoją pomoc rodzicom zawsze w formie czeku. Wielu z nas daje rodzicom gotówkę, kupuje im żywności czy odzież, czy opłaca ich czynsz. Jest to błąd, bo takiej pomocy nie można udokumentować. Lepiej dać rodzicom czek, a oni niech go spieniężą i zrobią zakupy sami. Jeżeli opłacasz za rodziców czynsz, to nie wystawiaj czeku na właściciela domu, lecz również na rodziców.

Jeżeli pomagasz dwojgu rodzicom, ale twoja pomoc nie przekracza 50% kosztów ich utrzymania, to nie masz prawa do dwóch odpisów. Rada: Pomagaj jednemu z rodziców i wystawiaj czeki tylko na niego. Jeżeli np. dwoje dzieci pomaga rodzicom, to powinny robić to na przemian i co drugi rok koszystać z odpisu.

 

Kredyt za opiekę

Jeżeli stan zdrowia rodziców, którzy są na twoim utrzymaniu, wymaga zatrudnienia opiekunki, to możesz wystąpić o kredyt za opiekę – dependent care tax credit. Wysokość kredytu zależy od poziomu twoich dochodu i nie przekracza $1,050 (35% od $3,000). Nie jest to dużo, ale zawsze coś.

IRS domaga się numeru Social Security osoby lub numeru podatnika instytucji świadczącej opiekę. Jeżeli zatrudniłeś opiekunkę polską, przebywającą w Stanach nielegalnie, nie możesz skorzystać z odpisu.

 

Status głowy rodziny

Osoby samotne, utrzymujące ojca lub matkę, mogą rozliczać się jako głowa rodziny. Ten status pozwala na zastosowanie wyższego standardowego potrącenia (standard deduction) oraz korzystniejszych tabel podatkowych. Rodzice nie zawsze muszą z tobą mieszkać. Na przykład, jeżeli matka, którą utrzymujesz, przebywa w domu spokojnej starości, nadal kwalifikujesz się jako głowa rodziny.

 

Wydatki medyczne
Jeżeli łożysz więcej niż połowę na utrzymanie ojca lub matki, możesz traktować ich rachunki medyczne jako swoje własne (medical expenses). Pamiętaj tylko, że koszty opieki zdrowotnej są odpisem tylko w wymiarze, o jaki przekraczają 10% twojego dochodu brutto (Adjusted Gross Income) w roku 2017 i 7.5% w roku 2018.
Wydatki medyczne, to nie tylko koszty lekarstw, szpitala i honorarium lekarza. Do tej kategorii zaliczyć również można składki na ubezpieczenie zdrowotne, część składek na ubezpieczenie od długotrwałej opieki (long – term care insurance), koszt remontu domu wynikłego z potrzeb zdrowotnych (np. usunięcie progów czy rampa dla osoby na wózku inwalidzkim).

Wydatki medyczne możesz odliczyć nawet wtedy, gdy twój rodzic nie spełnia warunku przychodu, pod warunkiem, że pokrywasz większość kosztów jego utrzymania.

 

Wniosek

Jeżeli pomagasz swoim rodzicom, to warto skorzystać z odpisu w tym roku, bo z powodu reformy podatkowej w przyszłym roku będzie to trudniejsze.

 

Elżbieta Baumgartner