4,2 mln. dolarów dla polskiego bohatera – str. 7
Wystawa fotografii Marka Rygielskiego – str. 9
Wspomnienia Hallerczyka – str. 10-11
Odwilż w 1956 r. – str. 13
Ozdoba madryckiego Prado – str. 20