Polskie obozy komunistyczne – str. 6
Pięciomilionowy werdykt – str.7
Prywatne życie arcydzieła – str. 9
Weterani – str.10 – 11
Program stypendialny, to prawdziwa misja PSFCU – str. 19