Wielki Marszałek informuje – str. 3
Z białoruskiego Dorgunia w Bieszczady – str. 5
Sprawa cywilna, a świadczenia… – str. 7
Weterani – str. 10,11
Święta rozmowa – str. 16