Unknown Biker’s MC – klub z zasadami – str. 2
Czy PiS pęka? – str. 5
Złamany nos i 650,000 dolarów rekompensaty – str. 7
Weterani – str. 10 – 11
Dysputa? – str. 16