Trump przyznał jednak przy tym, że do porozumienia może nie dojść. „Jeśli nie się to nie uda to trudno, całkowicie to rozumiem” – powiedział prezydent.

Według przewidywań Congressional Budget Office (CBO), ponadpartyjnej agencji przygotowującej gospodarcze statystyki dla Kongresu, wprowadzenie reformy zdrowia w obecnie proponowanym kształcie spowoduje utratę ubezpieczenia przez około 22 mln ludzi. Chodzi tu przede wszystkim o osoby o niskich dochodach, które uzyskały polisy dzięki zwiększeniu dofinansowania do Medicaid. Republikanie proponują obcięcie tych funduszy o 772 mld dolarów, w ciągu dziesięciu lat.

Reforma republikanów ma zlikwidować obowiązek posiadania ubezpieczenia i kary finansowe dla tych, którzy do niego nie przystąpią. Znalazły się w niej także m.in. zapisy cofające dotację dla organizacji Planned Parenthood, krytykowanej przez GOP za przeprowadzanie aborcji.

Wiele z elementów reformy, szczególnie informacja o utracie ubezpieczenia przez około 22 mln ludzi, budzi sprzeciw nie tylko republikańskich senatorów, ale także gubernatorów GOP. John Kasich, gubernator stanu Ohio, który niedawno ubiegał się o prezydenturę powiedział w tym kontekście: „to ma być polityka w interesie dobra publicznego? Wolne żarty”.

Reforma budzi również sprzeciw organizacji lekarskich, jak np. American Heart Association czy szpitali, które obawiają się zwiększenia kosztów z uwagi na większą liczbę nieubezpieczonych pacjentów. Popiera ją z kolei wiele organizacji biznesowych, w tym U. S. Chamber of Commerce, która wezwała Senat do jej przyjęcia.

Na reformie skorzystają przede wszystkim ludzie zamożni. Według analizy Tax Policy Center, ponadpartyjnego think tanku z Waszyngtonu, rodziny mające dochód w wysokości 5 mln dolarów rocznie dzięki przewidywanej przez reformę obniżce podatków „oszczędzą” rocznie dodatkowo ok. 250 tys. dolarów. Rodziny o dochodach w wysokości 875 tys. dolarów mogą liczyć na „zaoszczędzenie 45,5 tys. dolarów. Mniejsze podatki zapłacą także rodziny mające dochody 250 tys. dolarów rocznie lub osoby indywidualne zarabiające 200 tys. rocznie.

Reforma przyniesie również korzyści finansowe producentom leków i firmom ubezpieczeniowym. Republikanie proponują bowiem zniesienie podatków nałożonych na nie przez Obamacare.

Tomasz Bagnowski