Rodzice bywają dumni, gdy ich nastolatki dorabiają w czasie wakacji, ale teraz zastanawiają się nad podatkami. Czy junior powinien rozliczyć się z IRS-em, gdy zarobił kilka tysięcy dolarów? Czy przychód ten powiększy zobowiązanie podatkowe rodziców? Ten artykuł wyjaśnia te kwestie.

Ile podatków?
Jeżeli nastolatek pracował w ciągu roku, to rodzice nie mogą przejąć jego wynagrodzenia na swoje zeznanie podatkowe – on sam powinien rozliczyć się z podatków. Ale nie zawsze musi, bo to zależy od wysokości i rodzaju jego przychodu, oraz od spełnienia pewnych formalności.

Junior nie musi słać podatkowej deklaracji, jeżeli zarobił jako pracownik nie więcej niż $6,300 w roku 2016. Problemem jest tylko fakt, że przeważnie pracodawcy potrącają zaliczki podatkowe, a żeby dostać zwrot nadpłaconych podatków, nastolatek musi sporządzić i wysłać zeznanie podatkowe. Oto, jak tego uniknąć.

Zgłoś zwolnienie na druku W-4
Gdy młody człowiek zostanie przyjęty na lato do pracy u McDonalda, czy w jakimś sklepie, to staje się pracownikiem i jest traktowany jak inni zatrudnieni. Pracodawca ma obowiązek sprawdzić tożsamość i uprawnienie do pracy kandydata, a potem płacić mu co najmniej minimalną stawkę, potrącając podatki dochodowe (federalne i stanowe) oraz składki na Social Security. Ażeby wiedzieć, ile podatków potrącać od wypłaty, pracodawca daje kandydatowi do wypełnienia druk W-4, Employee Withholding Allowance Certificate, www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf.

Lepiej: Nastolatek powinien zaznaczyć na formularzu W-4, żeby nie potrącano mu zaliczek podatkowych (tax withholding). Robi się to przez wpisanie „EXEMPT” w wierszu 7. Jeżeli tego nie zrobi, pracodawca będzie potrącał mu zaliczki podatkowe w takim wymiarze, jakby junior miał pracować cały rok.

Uwaga: Jeżeli nastolatek będzie kontynuować pracę w ciągu roku szkolnego i zarobi w roku kalendarzowym znaczną kwotę, to podatki będzie musiał dopłacić potem, rozliczając się na druku 1040 EZ z całorocznego przychodu w terminie do 15 kwietnia następnego roku. Kwota równa uldze standardowej (standard deduction, $6,300 w roku 2016) będzie wolna od podatków, a nadwyżka opodatkowana stawką 10-procentową. Więcej w instrukcjach do podatkowych formularzy, np.: www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040ez.pdf.

Junior pracownikiem (W-2)
Pracownik dostaje na koniec roku druk W-2 z sumą wynagrodzenia i odciągniętych podatków. Gdy nastolatek-pracownik otrzymał wynagrodzenie (wages) nie przekraczające ulgi standardowej (standard deduction) osoby samotnej w danym roku, to zeznania podatkowego wypełniać nie musi.

Na przykład szesnastoletnia Ola zarobiła w sklepie $1,200, a siedemnastoletni Maciek pracował w weekendy i podczas wakacji u McDonalda i zarobił $6,900. Maciek musi złożyć podatkową deklarację, a Ola nie (chyba że chce otrzymać zwrot potrąconych jej niepotrzebnie podatków).

Uwaga: Jeżeli nastolatek nie wypełni prawidłowo druku W-4 i będzie miał odciągane zaliczki podatkowe, wtedy po zakończeniu roku trzeba posłać rozliczenie podatkowe, żeby nadpłacone podatki dostać z powrotem.

Junior kontraktorem (druk 1099)
Zdarza się, że pracodawcy traktują młodziana nie jako pracownika, lecz jako niezależnego podwykonawcę (contractor), co bywa dla nich wygodniejsze. Zamiast spełniać różne formalności, łatwiej jest im po prostu wypisać czek, a po zakończonym roku – posłać druczek 1099-MISC. Nie jest to zawsze zgodne z przepisami, ale to inna kwestia.

Jeżeli junior dostanie druczek 1099-MISC, to z podatkowego punktu widzenia jest traktowany jako samozatrudniony (self-employed). Gdy druk 1099-MISC opiewa na kwotę mniejszą niż $400, młody człowiek nie musi nic robić. Gdy kwota na 1099-MISC jest wyższa, nastolatek powinien sporządzić federalną deklarację podatkową i zapłacić składki na Social Security i Medicare (self-employment taxes) oraz ewentualne podatki dochodowe: federalne i stanowe.

Przykład: Marek roznosi broszury reklamowe. Pod koniec roku dostał druczek 1099-MISC na kwotę $740. Skoro jest to powyżej limitu $400, Marek sporządza zeznanie podatkowe. W tym celu wypełnia formularz 1040 z załącznikami Schedule C oraz Schedule SE. Marek zarobił za mało, żeby płacić podatki dochodowe, ale dłużny jest składki na Social Security.

Absurd nakazu płacenia podatku Social Security od małych kwot polega na tym, że młodemu człowiekowi nie zostanie zaliczony nawet jeden kwartał stażu pracy, bowiem trzeba zarobić $1,260 na kwartał w roku 2016, a $1,300 w roku 2017. Limit ten jest co roku podwyższany.

Gdy na własną rękę
Jeżeli mały Jasio sprzedaje na ulicy lemoniadę, albo Johnny naprawia w wolnym czasie komputery, to pracują oni na własny rachunek (self employed) i powinni rozliczyć się z podatków, jeżeli zarobili w roku ponad $400. Ale od przychodu mogą odpisać koszty jego uzyskania.

Przykład: Adam jest studentem, dorabia sprzedając rzeczy na Ebay, a do tego ma konto witrynie Zazzle, gdzie sprzedaje koszulki z zaprojektowanymi przez siebie napisami. Od Ebay otrzymał formularz 1099-MISC informujący go, że w ostatnim roku zarobił tam $650, a od Zazzle – na kwotę $270. W sumie Adam zarobił w minionym roku $920, czyli ponad $400, więc powinien sporządzić deklarację podatkową.

Czy Adam zapłaci podatki od całego swojego przychodu? Otóż niekoniecznie, bo wolno mu odpisać koszty uzyskania tego przychodu. W minionym roku Adam kupił sobie laptop i drukarkę, na które wydał w sumie ok. $1,600. Adam używa tego sprzętu w połowie do celów prywatnych, a w połowie do działalności gospodarczej, więc może odpisać od przychodu połowę zapłaconej kwoty, czyli $800. Adam wypełnia załącznik Schedule C, z którego wynika, że jego dochód netto wynosi tylko $120 ($920 – $800). Od takiej kwoty nie ma ani składek Social Security ani podatków dochodowych, ale zeznanie podatkowe posłać należy. Gdyby Adam zaniedbał jego wysłania, komputer IRS znalazłby druk 1099-MISC wysłany przez pracodawcę i stwierdziłby brak deklaracji podatnika.

Uwaga: Przepisy podatkowe stanowią, że każde wynagrodzenie czy przychód netto z pracy na własny rachunek podlegają przepisom podatkowym, niezależnie od tego, czy podatnik otrzymał je w formie czeku, przelewu czy gotówki. Warto poszukać w sieci artykułu pt. „Czy trzeba rozliczać się z gotówki?” oraz porozmawiać ze swoim księgowym.

Elżbieta Baumgartner