27 stycznia 2016 roku zmarł w Warszawie prof. Leon Tadeusz Błaszczyk, wybitny pedagog, naukowiec, filolog klasyczny i muzykolog – oddany przyjaciel organizacji polonijnych w Ameryce.

Był wzorem działalności współczesnego twórcy przyszłej młodej Polonii – a więc pedagoga, który rozumiał i realizował społeczne i polityczne znaczenie pedagogiki dwujęzycznej w Ameryce.

Profesor Leon Tadeusz Błaszczyk w latach 1972 – 1988 był wykładowcą języka i kultury polskiej na New York University; następnie przyjął zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego i w latach 1989-2004 wykładał literaturę polską na tym uniwersytecie.

Podczas swego wieloletniego pobytu w Nowym Jorku był członkiem Zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, redakcji „The Polish Review”, aktywnym doradcą Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, uczestnikiem zjazdów oraz współtwórcą programów nauczania dla klas licealnych szkół polonijnych w USA.

Współpracował także z Fundacją Kościuszkowską oraz Fundacją Jurzykowskiego wybierając kandydatów do nagród oraz stypendiów amerykańskich obu fundacji.

Wielu profesorów na uczelniach polskich i amerykańskich zawdzięcza swą karierę naukową poparciu profesora Błaszczyka. Jego głęboka znajomość obu kultur – polskiej i amerykańskiej – pozwoliła integrować wartości emigrantów znad Wisly z wieloetniczną mozaiką amerykańską.

Jednym z wielu przykładów osobistego wkładu w unowocześnienie oświaty polonijnej stanowił udział profesora Błaszczyka w ośmiodniowym sympozjum nauczycieli w polonijnych w Orchard Lake MI., gdzie budowano wszechstronne podstawy współczesnej oświaty polonijnej, opartej na marzeniach poprzednich pokoleń, jak i na amerykańskim pragmatyzmie.

Po powrocie do Polski profesor kontynuował nie tylko pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim, lecz przygotował także dwutomowe opracowanie historii filologii klasycznej na kilku polskich wyższych uczelniach w okresie rozbiorów, pt. „Antyk w Uniwersytecie Warszawskim”.

Przekazując obraz rozwoju filologii klasycznej wśród studentow polskich w okresie zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austrijackiego – autor odtworzył również część dynamiki społeczeństwa polskiego – zwłaszcza młodzieży polskiej w okresie międzypowstaniowym.

W dorobku naukowym prof. Błaszczyka jest osiem innych tytułów dostępnych w katalogach bibliotek naukowych obu krajów. Umierając w wieku 93 lat, profesor pozostawił, w komputerze zaawansowną dziewiątą pracę na temat metafory w literaturze polskiej.

Żegnaj profesorze dwóch kultur.

Edmund Osysko

Msza św. i pogrzeb Profesora odbył się na Powązkach 10 stycznia 2017 r.