Nadesłany przez nowojorski konsulat press release informuje: Pan Maciej Golubiewski obejmuje stanowisko Konsula Generalnego w Nowym Jorku

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o słuzbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z pózn. zm.) Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył Pana Macieja Golubiewskiego do pełnienia funkcji kierownika Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Pan Maciej Golubiewski objął stanowisko z dniem 16 stycznia 2017 r.

Biografia
Maciej Golubiewski (ur. 7 maja 1976 r. w Łodzi), posiada stopień Bachelor of Arts z filozofii, polityki i ekonomii z Washington and Lee University, USA (1999) oraz Master of Arts z politologii z Johns Hopkins University, USA (2005), na których to uczelniach był stypendystą. Posiada tez maturę międzynarodową z United World College of the Atlantic w Wielkiej Brytanii (1995).

Przez dziesięć lat mieszkał w Waszyngtonie pracując w konsultingu biznesowym (Charles River Associates International) oraz współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi, think tankami, jak i uniwersytetami m.in. z the Heritage Foundation oraz Center for European Policy Analysis. Był stażystą w Senacie USA w biurze Senatora Richarda Lugar’a, Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

W latach 2005-2008 w ramach studiów doktoranckich prowadził wykłady z politologii i stosunków międzynarodowych na Johns Hopkins University oraz Uniwersytecie Mannheim w Niemczech.

W 2008 r. rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli, a od 2011 r. w nowo powstałej dyplomacji UE – Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Przez cztery lata zajmował się polityką regionalną Afryki Wschodniej i krajów Oceanu Indyjskiego uczestnicząc w negocjacjach handlowych z regionalnymi blokami gospodarczymi tego regionu tzw. Economic Partnership Agreements.

W latach 2012-2014 zajmował się ustalaniem stanowisk UE w Radzie Spraw Zagranicznych UE wobec rozwijającego się konfliktu w Syrii. Od 2014 do 2016 roku był zastępcą Ambasadora UE w Delegaturze UE w Libanie (Bejrut) oraz szefem sekcji politycznej i medialnej Delegatury.

Zasiada w komitecie doradczym programu magisterskiego integralnego zarządzania i ekonomii rozwoju (MA in Integral Economic Development) na Catholic University of America w Waszyngtonie. Od prawie dziesięciu lat jest ekspertem w Instytucie Sobieskiego w Warszawie.

Na swoim koncie posiada liczne publikacje w tym analizy naukowe, artykuły prasowe oraz wystąpienia publiczne i telewizyjne w kraju jak równiez zagranicą.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.