Macierewicz zbroi Polskę – str. 5
Brak nam jedności – str. 7
Oratorium prześladowanych – str. 10
Pochwała emigracji – recenzja książki Czesława Karkowskiego – str. 16
Proces stulecia – 19