3 Maja na Greepoincie – str. 2
Panorama prezydencka – str. 5
Prezydent Komorowski i historia – str. 7
“Piotr Duda pozdrawia Andrzeja Dudę” – str. 7
O muzyce bez dyplomacji – str. 10