3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

W majową niedzielę jak co roku odbyły się na Greenpoincie uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 Maja.

Rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Stanisława Kostki, w której uczestniczyła Konsul Generalna Urszula Gacek, weterani z komendantem Antonim Chrościelewskim, harcerze, zuchy, skrzaty, Liga Morska oraz mieszkańcy Greenpointu.

Harcerze czynnie uczestniczyli we mszy świętej biorąc udział w czytaniach, wystawili również swój poczet sztandarowy. Skrzaty i zuchy pięknie prezentowały się w swoich mundurkach i pomarańczowych beretach podczas składania darów. Po mszy św. odbył się uroczysty przemarsz do Polskiego Domu Narodowego z flagami i sztandarami. Skrzaty i zuchy dumnie machały biało-czerwonymi chorągiewkami, które same zrobiły na zbiórkach.

Pierwszym punktem uroczystości w Domu Narodowym była inwokacja wygłoszona przez księdza Marka Sobczaka.

Na bogaty program artystyczny złożyły się pieśni chóru Angelus, wystąpienie Konsul Generalnej RP Urszuli Gacek i tańce Polsko-Amerykańskiego Zespołu Folklorystycznego. Nie zabrakło również występu harcerek i harcerzy. Przedstawili oni krótki program w formie dyskusji na temat, jakie znaczenie miała Konstytucja 3 Maja w czasach kiedy była uchwalana, jakie w XIX i XX wieku, a jakie przesłania niesie dziesiejszej młodzieży. Wyjaśniono, co znaczy hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna.”

Do harcerzy dołączyły na scenie zuchy i skrzaty, które mówiły wierszyki o majowym święcie i o tym, że Polacy na obczyźnie zawsze pamiętają o swoim rodzinnym kraju. Najwięcej braw dostały dwie dziewczynki z najmłodszej grupy harcerskiej „Skrzaty”, które zakończyły występ dwoma zwrotkami piosenki „Płynie Wisła”. Zespół folklorystyczny odtańczył poloneza, do którego zaproszony został weteran i prezes domu narodowego, Antoni Chrościelewski. Zebrał on ogromne brawa. Uroczystość była podniosła i z pewnością przez długi czas pozostanie w pamięci, szczególnie najmłodszych uczestników.
Do spotkania za rok.

Druhna Małgorzata Olszewska-Fernezy
Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy

3 maja 2015 Greenpoint. Zdjęcia: Małgorzata i Piotr Fernezy