Klinika Prawa dla Polonii – str. 3
„Dama“ – film o Marii Kaczyńskiej – str. 3
Łeb w łeb? – str. 5
Polonia ma swojego biskupa – str. 6
Dwa elektoraty, dwie Polski – str. 7