Gala Nagród i Jubileusz 80-lecia IJP – str. 3 Hydraulik otrzymuje $2,400,000.00 – str. 5 Kopiec Kościuszki ma 200 lat – str. 8-9 Pod parasolami – str. 10 Gdy wygasa zielona karta – str. 13 Żymloki - śląska pseudokaszanka – str. 15