Gala Nagród i Jubileusz 80-lecia IJP – str. 3
Hydraulik otrzymuje $2,400,000.00 – str. 5
Kopiec Kościuszki ma 200 lat – str. 8-9
Pod parasolami – str. 10
Gdy wygasa zielona karta – str. 13
Żymloki – śląska pseudokaszanka – str. 15