Co zrobić po porażeniu prądem w pracy? – str. 5
Ojczyzna wielu narodów – str. 6
Herbata – najpopularniejszy napój świata – str. 12
Adam i Maryla – str. 13
Królewski Sandomierz – str. 16
Nowy Rok z przytupem – str. 19