Wspomnienia o Janie Pawle II – str. 2
Strajk i kampania wyborcza – str. 6
89-letnia pani dostaje ponad milion – str. 7
Dom starców, czyli…– str.13
Walki o Wilno 1918-1919 – str.17
Żeglarze – prepersi, czy nomadzi? – str. 19