Demaskator Cenckiewicz – str. 5
Między Wschodem a Zachodem – str. 11
Symetria i ład; fotografie Hanny Kelker – str. 10
Uczelnie poza Nowym Jorkiem – str. 16
Halloween z Children’s Smile Foundation – 19