Czarny poniedziałek – str. 5
Gorący czas w polskiej polityce – str. 6
Tajniki Workers Compensation – str. 7
Po raz 79. biało-czerwona 5 Aleja – str. 10-11
Polerowanie wizerunku – str. 16-17