Wiecie, kto to słoik? To stosowane powszechnie wśród młodych ludzi szydercze określenie człowieka, który przyjechał do dużego miasta z prowincji. Taki mieszkający w Warszawie czy Krakowie student lub pracownik niższego szczebla żyje skromnie, trochę tak jak imigranci w Nowym Jorku ...