Kościół „otwarty“ – str. 6 2,400,000 za 10 stóp – str. 7 Bary, czyli magia Nwego Jorku – str. 9 Weterani – str. 10 -11 Pół życia w PRL, odcinek ostatni – str. 16 Program wyborczy S. Platty – str. 20