Komu przypadnie twój bankowy rachunek po twojej śmierci, zależy od tego, jak go posiadałeś. Warto być tego świadomym, by uniknąć przykrych niespodzianek. Konto na twoje nazwisko Jeżeli konto jest tylko na twoje nazwisko i nie wyznaczyłeś żadnego beneficjenta (patrz poniżej), to rodzinie ...