Twarda flanka wschodnia – str. 5 Znowu ten Tusk – str. 6 Kosztowny błąd tłumacza  – str. 7 Opowieści muzealne - Zdobi, albo... – str.10 W drodze do Awdiejewki – str. 13