Wybory i kandydaci – str. 3 Imigranci w kampanii wyborczej – str. 5 Kaczyński chce władzy absolutnej – str. 7 Praca i postęp jako temat malarski – str. 10 Czytelnicy o Paradzie i patriotyźmie – str. 11