Wybory i rejestracja – str. 3 PiS na twardo, czy na miękko – str. 5 Przedwyborcza nerwówka– str. 7 Edukacja i patriotyzm –rozmowa z F. Frąckowiakiem – str. 11 Muzyczne lato w Polsce– str. 12