W wyborach przeprowadzonych w roku 1928 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) nie uzyskał bezwzględnej większości ani w sejmie, ani w senacie.