Jak co roku w grudniu dziecięcy Zespół Taneczny „Krakowianki i Górale” przy parafii Św. Stanisława Kostki przedstawił swój Bożenarodzeniowy Program.