Na Greenpoincie ciepło i rodzinnie – str. 2
Kres globalizacji – str. 3
5,500.000.00 za pęknięte pięty – str. 7
Sztuka Edmunda Korzeniewskiego – str. 9
Nazaretanki z Nowogródka – str. 16
Wielki koncert w Carnegie Hall – str. 19