Inauguracja sztabu wyborczego S. Platty – str. 3
Wybory, wybory… – str. 6
$ 2 miliony za operację kolana – str. 7
Prywatne życie arcydzieła – na pożegnanie – str. 9
Weterani – str. 10-11
„Bratnia pomoc” 1968 – str. 19