Polski weekend w Waszyngtonie – str. 2
ZIEMIA – Picnic on Earth – str. 3
Aukcja sztuki Children’s Smile Foundation– str. 6
8 milionowy werdykt – str. 7
Abstrakcyjny ekspresjonizm – str. 9
Kapłan jak bochen chleba– str. 13