Kolejna akcja charytatywna Wspólnoty Dobrego Samarytanina 13 maja tego roku zaowocowała wzruszającą solidarnością w czynieniu dobra.

Przez kilka długich wieczorów woluntariusze pod kierownictwem Janiny Warchoł zrobili około pięciu tysięcy pierogów, które były głównym źródłem dochodu imprezy charytatywnej „Matczyny dar dla sierot w Afryce” w Ozone Park.
Frekwencja dopisała, aula pod kościołem była wypełniona po brzegi. Praca i poświęcenie tak wielu oddanych woluntariuszy Wspólnoty Dobrego Samarytanina na czele z Małgorzatą Kaletą, koordynatorką tej Wspólnoty nie poszły na marne. Wiele rodzin połączyło dziękczynienie Bogu za cudowną matczyną miłość z miłością ogarniającą najbardziej potrzebujących, do której wzywa nas Chrystus.

Mamom był poświęcony program artystyczny przygotowany przez Polską Szkołę z Ozone Park. Całemu wydarzeniu towarzyszyła muzyka świetnego zespołu muzycznego „Chłopaki z Maspeth”.

Tą imprezą charytatywną rozpoczęliśmy akcję „Kup łóżko dla sieroty”. Aby dzieci mogły zamieszkać w budowanym przez nas sierocińcu potrzebne jest wyposażenie pokoi, między innymi w łóżka. Na ostatniej imprezie charytatywnej zebraliśmy ponad sześć tysięcy dolarów. Kilka osób ofiarowało pieniądze na zakup całkowitego wyposażenia pokoju. W poniedziałek, po imprezie, dwie kolejne rodziny z wpłaciły na łóżko dla sierot.

Na rzecz naszej imprezy pracowało wielu woluntariuszy, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Za dobre serce niech Bóg obdarzy swoim błogosławieństwem.

Wspólnota Dobrego Samarytanina
zdjęcia: Marek Rygielski

Przyłącz się do tej szlachetnej akcji. Ofiary na sierociniec możemy składać: NUMER KONTA # 1337538 POLISH &SLAVIC FCU 140 GREENPOINT AVENUE BROOKLYN, NY 11222 ABA # 2260082022
CZEKI WYPISUJEMY NA: NATIVITY BLESSED VIRGIN MARY CHURCH. W MEMO DOPISEK: AFICAN ORPHANAGE CHARITY i przesyłamy na adres: Nativity BVM Church, Attn. African Orphanage Charity 101-41 91st Street, Ozone Park, NY 11416.

Więcej informacji na stronie
www.nytravelclub.com.pl w sekcji Afrykańskie misje,
Małgorzata: (347) 683-2630,
ks. Ryszard: (347) 876-3738