Sztuka w Instytucie – str. 3
Marzec 1968 – geneza, część 1 – str. 6
Ponad 5 milionów rekompensaty – str. 7
Nie ma piękniejszej muzyki… – str. 13
Tropem wilczym… – str. 19