Wiele osób zmienia miejsce zamieszkania, by podjąć nową pracę. Szukanie posady i przeprowadzka pochłaniają czas i pieniądze. Warto wiedzieć, że amerykańskie przepisy pozwalają na odjęcie niektórych kosztów od podstawy podatkowej, ale tylko za rok podatkowy 2017, bo w roku 2018 odpisy te znikają.

 

Odpis za przeprowadzkę

Koszty przeprowadzki (moving expenses) mogą być odpisem podatkowym, jeżeli spełnione są ścisłe wymagania.

. Pracownik (lub osoba pracująca na własny rachunek) przenosi się z powodu zmiany pracy (lub miejsca prowadzenia biznesu).

· Odległość między nowym miejscem pracy a dotychczasowym mieszkaniem jest większa o 50 mil niż odległość między poprzednim miejscem pracy a poprzednim mieszkaniem. Innymi słowy, dojazd do nowej pracy musiałby być o 50 mil dłuższy niż do poprzedniej.

· Jeżeli podejmujesz nową pracę jako pracownik (employee), to musisz pracować w nowym miejscu co najmniej 39 tygodni w ciągu roku po przeprowadzce.

Odjąć od przychodu można pełny koszt zmiany miejsca zamieszkania: pakowania, przejazdu, przewozu mienia i samochodu, ale bez kosztów posiłków, czy tymczasowego zakwaterowania. Uwzględniane są wydatki poniesione z powodu sprzedaży starego domu i zakupu nowego, jak prowizja agenta, honorarium prawnika, podatki od sprzedaży nieruchomości, sprawdzenie tytułu własności i inne.

Przeprowadzka nie mogła nastąpić przed znalezieniem pracy ani rok po tej dacie.

 

Odpis kosztów poszukiwania pracy

Jeżeli szukasz pracy w dotychczasowej dziedzinie, to poniesione koszty mogą być odpisem podatkowym (job search expenses). Jest to niezależne od tego, czy obecnie pracujesz czy nie, oraz czy twoje wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem.

Oto wydatki, które mogą być odpisane: honorarium agencji pośrednictwa pracy, koszt sporządzenia i rozesłania resume, koszty podróży dokonanych w trakcie poszukiwania pracy (travel expenses), koszt posiłków w podróży.
Uwaga: Musisz szukać pracy w dotychczasowej specjalności. IRS rozumie, że przekwalifikowanie się bywa trudne, więc nie pozwala na odpisanie kosztów znalezienia pracy w innej dziedzinie.

 

Jak odpisać

Koszty przeprowadzki odpisuje się inaczej niż wydatki na poszukiwanie pracy.

Koszt przeprowadzki można uwzględnić nawet wtedy, gdy się nie wylicza ulg podatkowych (itemize deductions), bowiem wstawia się go w wierszu 26 głównego druku podatkowego 1040. Info. w Publication 521, Moving Expenses, www.irs.gov/pub/irs – pdf/p521.pdf.

Koszty poszukiwania pracy zalicza się natomiast do różnorodnych wydatków (miscellaneous expenses), co daje nieznaczny odpis, a nawet żaden. Ażeby z nich skorzystać, po pierwsze, trzeba wyliczać swoje ulgi podatkowe (itemize), a nie korzystać z ulgi standardowej (standard deduction). Po drugie, można odjąć miscellaneous deductions od podstawy podatkowej w wymiarze, o jaki przekraczają 2% Adjusted Gross Income (to liczba z wiersza na dole formularza 1040). Jeżeli np. twój AGI wyniósł 50,000 dol., to możesz odjąć tylko wydatki przekraczające 1,000 dol. Przeczytaj Publication 529, Miscellaneous Deductions.

 

Gdy szukasz pierwszej pracy

Świeżo upieczony absolwent, czy nowy imigrant szukający pierwszej pracy, jest w specyficznej sytuacji. Może skorzystać z odpisu na przeprowadzkę, jeżeli pierwsza praca jest dalej niż 50 mil od poprzedniego miejsca zamieszkania (a nie akademika). Absolwent nie może natomiast odpisać sobie kosztów poszukiwania pierwszej pracy.

Wniosek: Ktoś, kto przyjechał do USA do pracy na wizie H – 1, może skorzystać z ulgi podatkowej na przeprowadzkę. Jeżeli zatrudniony został w swoim zawodzie, to przysługuje mu również odpis na poszukiwanie tej pracy.

 

Przeprowadzka na emeryturze

Wielu seniorów po zakończeniu aktywności zawodowej przenosi się w cieplejsze miejsca, do Polski, albo bliżej wnuków. Przeprowadzka nie jest wtedy podatkowym odpisem, bo senior nie podąża za pracą. Ale przepisy dają się obejść.
Przykład: Pan Jan, mieszkaniec Chicago i świeżo upieczony emeryt, pojechał kilka razy na Florydę, gdzie kupił dom, a przy okazji znalazł zajęcie na pół etatu. Jeżeli pan Jan będzie dorabiać na Florydzie co najmniej 39 tygodni, to intratny odpis za przeprowadzkę mu się należy.

Jeżeli chodzi o odpisy za poszukiwanie pracy, to przysługują one podatnikowi niezależnie od tego, jak się on rozstał z poprzednim pracodawcą: zrezygnował, został zwolniony czy przeszedł na emeryturę. Dlatego też pan Jan skorzystał nie tylko z odpisu za przeprowadzkę, lecz również za poszukiwanie pracy. Odjął sobie koszty kilku podróży na Florydę, w czasie których szukał domu i pracy, w tym koszty przelotów, noclegów i połowę kosztów posiłków. Czyż Ameryka nie jest pięknym krajem?

Jeżeli w roku 2017 poniosłeś koszty na szukanie pracy i przeprowadzkę, to masz ostatnią szansę, by skorzystać z odpisów. Reforma podatkowa eliminuje te odpisy począwszy od roku podatkowego 2018.

 

Elżbieta Baumgartner