Rozmowa z Małgorzatą Czajkowską, drugą wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) oraz przewodniczącą Komitetu Stypendialnego o Programie Stypendialnym Naszej Unii.

 

– Początek roku to w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej tradycyjnie przyjmowania podań na Program Stypendialny.

Małgorzata Czajkowska: Już tylko do 1 marca przyjmujemy podania młodych i zdolnych Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej potrzebujących wsparcia finansowego aby kontynuować naukę na studiach wyższych. Wymagania są takie same jak każdego roku czyli minimum rok członkostwa w PSFCU, średnia ocen (GPA) co najmniej 3.0 oraz studia na akredytowanej uczelni w roku akademickim 2017/18. Szczegółowe informacje można uzyskać w jednym z siedemnastu oddziałów Naszej Unii lub na stronie internetowej www.NaszaUnia.com, skąd można też pobrać aplikację. Trzeba ją wypełnić, dołączyć wymagane dokumenty oraz napisać dwa wypracowania w języku angielskim o objętości do trzystu słów.

 

– W zeszłym roku, po raz pierwszy zapronowaliście studentom staż prezydencki czyli wyjazd do Polski pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czy w tym roku też będzie można się ubiegać o takie stypendium?

– Tak. Pierwsza edycja okazała się wielkim sukcesem. Dziesięcioro młodych, zdolnych Członków Naszej Unii pojechało do Polski gdzie spotkali się z elitami politycznymi i gospodarczymi kraju, w międzyczasie podziwiając polską rzeczywistość. Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda powiedział, że stażyści po powrocie „będą młodymi ambasadorami Polski w USA” a nad Wisłę jeszcze nie raz powrócą. Pragniemy kontynuować ten program i dzięki uprzejmości Pana Prezydenta Dudy także w tym roku na przełomie maja i czerwca dziesięcioro studentów będących Członkami Naszej Unii poleci do Polski.

 

– Kto może się ubiegać o udział w takim wyjeździe?

– Aplikacje mogą składać studenci, którzy są Członkami Naszej Unii oraz obywatelami USA lub posiadaczami prawa stałego pobytu. Trzeba będzie wypełnić aplikację oraz napisać wypracowanie w języku angielskim. Szczegóły są na stronie www.NaszaUnia.com, ale i tutaj trzeba się spieszyć, bo termin składania podań mija pierwszego marca.

 

– Stypendia dla studentów szkół wyższych, to tylko część Programu Stypendialnego PSFCU.

– Co roku Program Stypendialny Naszej Unii składa się z kilku elementów. Pierwszy to program dla uczniów klas maturalnych – rekrutację na ten program zakończyliśmy w styczniu br. Drugi to stypendia dla studentów szkół wyższych. Jest też program „Wschodząca Gwiazda Naszej Unii” przeznaczony dla naszych młodych Członków, którzy wykazują się osiągnięciami – zacytuję regulamin –„w dziedzinie nauki, sportu, muzyki, sztuki, przywództwa lub szczególnym talentem, udokumentowanym na poziomie krajowym bądź międzynarodowym”. Czwartym elementem jest staż prezydencki organizowany wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

– Program Stypendialny PSFCU ma kilkunastoletnią tradycję oraz wyrobił sobie renomę w stanach New Jersey, Nowy Jork i aglomeracji chicagowskiej.

– To już osiemnasta edycja Programu Stypendialego PSFCU. Od początku programu czyli od 2001 r., Nasza Unia przeznaczyła na Program Stypendialny ponad 4 miliony dolarów, nagradzając ponad 3,5 tys. młodych i zdolnych Członków Naszej Unii. W tym roku Unia przeznaczyła na stypendia rekordową kwotę 450,000 dol. Jest więc Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa prawdziwym liderem Polonii, dlatego naszym obowiązkiem jest wspieranie najzdolniejszych przedstawicieli naszej społeczności. To nasza misja, którą co roku realizujemy z wielką radością.

 

PR