Powrót maestro… – str. 3
Globalny Zjazd Polonii w Miami – str.3
2 mln. za niestabilne rusztowanie – str. 7
Prywatne życie arcydzieła – nowy cykl – str.9
Murem za zatrzymanymi imigrantami – str. 13