Związek Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago oraz Fundacja Kościuszkowska podpisały umowę na założenie funduszu stypendialnego w wysokości 100 000 dolarów na wsparcie stypendiów studentów, polskiego pochodzenia z Chicago i okolic, studiujących medycynę, stomatologię lub weterynarię na terenie USA. Fundusz będzie administrowany przez Fundację Kościuszkowską (FK) w Nowym Jorku.

 

Symboliczne przekazanie czeku przez Prezes ZLP dr Kornelię Król na ręce prezesa FK Marka Skulimowskiego nastąpiło w dniu 18 stycznia br. w Muzeum Polskim w Chicago (MPA). W ceremonii udział wzięli m. in.: Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki, prezes Polish Roman Catholic Union of America Joseph A. Drobot, Jr., dyrektor zarządzająca MPA Małgorzata Kot, członkowie zarządów obydwu ogranizacji oraz przedstawiciele mediów.

Konsul Generalny Pior Janicki podkreślił, że założenie funduszu stypendialnego jest wspaniałym przykładem bardzo dobrej współpracy organizacji polonijnych dla dobra Polonii w USA.

Fundacja Kościuszkowska cieszy się naszym ogromnym zaufaniem. Niezmiennie od ponad 90 lat, z ogromnym doświadczeniem, Kosciuszko Foundation realizuje swoją misję pozyskiwania funduszy na wspomaganie studentów i naukowców polskiego pochodzenia w USA; jak również na wymianę naukową między Polską i USA.

Jest to już drugi fundusz stypendialny założony przez Związek Lekarzy Polskich. Od 1999 roku Fundacja Kościuszkowska administruje nienaruszalnym Funduszem Stypendialnym ZLP – w wysokości 100 000 dolarów przeznaczonym na sponsorowanie lekarzy z Polski w celu odbycia szkolenia lub badań naukowych w ośrodkach uniwersyteckich w Chicago. Dzięki inwestowaniu i fachowemu zarządzaniu przez Kosciuszko Foundation, zgodnym z zasadami niedochodowych fundacji edukacyjnych, dochód z naszego Funduszu umożliwił ponad dwudziestu lekarzom i naukowcom z Polski pobyt naukowy w najlepszych uniwersytetach medycznych w Chicago. W ostatnich latach University of Chicago i University of Illinois są w tej wspólpracy szczególnie zasłużone.

Związek Lekarzy Polskich z siedzibą w Chicago został założony w 1946 roku w celu poprawy i promowania statusu zawodowego oraz naukowego lekarzy–imigrantów z Polski. ZLP angażuje się w szereg działań fundraisingowych, w tym doroczny Bal Lekarza w Chicago, z których środki są przeznaczone na stypendia dla studentów nauk medycznych – więcej: http://www.zlpchicago.org/

Założona w 1925 r. Fundacja Kościuszkowska zajmuje sie umacnianiem więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez realizację programów wymiany edukacyjnej, naukowej i kulturalnej. Fundacja przyznaje około miliona dolarów rocznie na stypendia i granty badawcze dla studentów, naukowców, artystów oraz specjalistów rożnych dziedzin oraz na promocję polskiej kultury w USA (www.thekf.org)

PR