Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zainicjowała akcję zbierania podpisów pod deklaracją Polonii, która zostanie złożona na ręce rządu Stanów Zjednoczonych.

 

Na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Nasza Unia chce w ten sposób podziękować Ameryce za pomoc w odrodzeniu Państwa Polskiego w 1918 r. a także późniejsze wsparcie m.in. w udanych staraniach o wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) i obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

„My, synowie i córki Narodu Polskiego, w setną rocznicę niepodległości Polski pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Stanom Zjednoczonym Ameryki za nieoceniony wkład w sprawę polskiej suwerenności”. Pod tym tekstem będzie mógł się podpisać każdy Polak czy Amerykanin polskiego pochodzenia mieszkający w Ameryce. Od połowy stycznia podpisy (wraz z danymi: imię, nazwisko, miejscowość, stan) można składać na specjalnie drukowanych kartach, które są dostępne we wszystkich 17 oddziałach Naszej Unii oraz w organizacjach polonijnych, współpracujących z PSFCU.
Pierwsze setki podpisów zebrano podczas wydarzeń zorganizowanych przez Radio Maryja oraz organizację charytatywną You Can Be My Angel z Chicago a także w Konsulacie Generalnym podczas uroczystego mianowania na marszałka tegorocznej Parady Pułaskiego, mecenasa Thomasa Ducha. Podpisy można składać także w formie elektronicznej na stronie: www.deklaracjapolonii2018.org.

Kulminacja akcji jest planowana na tradycyjną Paradę gen. Pułaskiego, która odbędzie się 7 października na nowojorskiej Piątej Alei. Zebrane podpisy znajdą się w pięknie oprawionych woluminach, które zostaną przekazane przedstawicielom najwyższych władz Stanów Zjednoczonych. Planujemy zorganizowanie w tym celu specjalnej uroczystości w stolicy USA, Waszyngtonie pod koniec 2018 r.

Celem akcji jest zebranie dużej ilości – nawet kilkuset tysięcy – podpisów Polonii oraz Amerykanów o polskich korzeniach pod podziękowaniem dla Narodu Amerykańskiego za pomoc w odzyskaniu niepodległości: w uznaniu roli jaką odegrał na arenie międzynarodowej choćby „13 punkt” deklaracji prezydenta Woodrowa Wilsona ogłoszony w styczniu 1918 r. w kwestii przywróceniu niezawisłego państwa polskiego z dostępem do morza, zaangażowanie przyszłego prezydenta Herberta Hoovera w pomoc żywnościową dla nowo powstającej Polski czy bojowy wkład amerykańskich pilotów-ochotników z Eskadry Kościuszkowskiej walczących za wolną Polskę. Pamiętamy także o amerykańskim wsparciu w ostatnich latach, wyrażającym się w mocnym „tak” dla wstąpienia Polski do NATO oraz dla stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej.

Inicjatywa Naszej Unii nawiązuje do akcji z 1926 r., kiedy 5,5 miliona Polaków podpisało się pod życzeniami złożonymi Stanom Zjednoczonym z okazji 150-lecia deklaracji niepodległości. Własnoręczne podpisy zmieściły się na 30 tys. pięknych kart, które zebrano w 111 woluminów. „Z wieczną wdzięcznością w naszych sercach (…) życzymy narodowi amerykańskiemu wszelkiej możliwej pomyślności (…) Niech żyją Stany Zjednoczone Ameryki!” głosiła karta początkowa wielkiej księgi urodzinowych życzeń, które zostały uroczyście przekazane na ręce prezydenta Calvina Coolidge’a, 14 października 1926 r. Od tamtej pory 111 woluminów z życzeniami z Polski znajduje się w Bibliotece Kongresu USA.

 

PR