Polacy i Ukraińcy – bracia, czy sąsiedzi? – str. 6
1,5 miliona za stłuczenia na śniegu – str.7
Thomas Duch Wielkim Marszałkiem… – str. 9
To się zdarzyło naprawdę – str.13
Podziękowanie dla Ameryki… – str.20