10 grudnia 2017 roku w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbyło się tradycyjne świąteczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli szkolnictwa polonijnego na wschodnim wybrzeżu połączone z wręczeniem Medali Komisji Edukacji Narodowej.

 

Uroczyste spotkanie rozpoczęła Prezes CPSD pani dr Dorota Andraka słowami: „Tutaj na obczyźnie ten szczególny czas świąteczny to czas podziękowań tym, którzy wypełniają swoją misję ucząc języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, to czas podziękowań tym, którzy wspierają nasze szkolnictwo polonijne, to czas podziękowań tym, którzy pielęgnują wśród swoich dzieci język polski i tożsamość narodową”.

Pani prezes serdecznie powitała szanownych gości: Konsula Generalnego Macieja Golubiewskiego, Alicję Tunk, zastępcę Konsula Generalnego, wice konsula Mateusza Gmurę; księży, ojców zakonnych obecnych na spotkaniu, dr Iwonę Korgę, Prezesa Instututu Piłsudskiego oraz przedstawicieli Rady Dyrektorów PSFCU: panie: Małgorzatę Czajkowską, Iwonę Podolak, Małgorzatę Gradzki; panów Dyrektora Wykonawczego PSFCU Bogdana Chmielewskiego; Pana Michała Pająka z małżonką – Prezesa Fundacji Jana Pawła II; dyrektorów, nauczycieli, rodziców ze szkół polonijnch oraz zaproszonych gości. Z ogromną radością powitała osoby, którym przyznano Medale KEN, stauetkę im. Janiny Igielskiej oraz uczniów, laureatów konkursu plastycznego: „Jan Paweł II w oczach dzieci” zorganizowanym przez Muzeum w Bielsku Podlaskim – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w którym udział wzięły szkoły polonijne. Zgromadzonych gości w imieniu Konsulatu RP powitał także Konsul Generalny Maciej Golubiewski podkreślajac jak bardzo ważne jest tutaj na Obczyźnie dbanie o korzenie, które wynieśliśmy z rodzinnego kraju.

 

„Liczba studentów, nauczycieli polonijnych mówi sama za siebie, to wyjątkowa bardzo liczebna grupa, stanowiąca niesamowity potencjał. Pamiętajmy, że szkoły pełnią rolę wychowawczą, nie tylko edukacyjną. Szkoły i nauczyciele mają za zadanie przekazać młodemu pokoleniu oręż wiedzy i tożsamości, z którymi będą mogli wyjść na przeciw często krzywdzącym i uproszczonym tezom na temat roli Polski w rozwoju kultury zachodniej, Stanów Zjednoczonych, czy roli Polaków podczas wojen światowych, szczególnie tej ostatniej. Tak więc ta rola wychowawcza, rola krzewienia dumy z bycia Polakiem, dumy z osiągnięć Polski jest równie ważna jak dbanie o jakość uczenia języka polskiego” dodał konsul generalny.

 

Medale Komisji Edukacji Narodowej są najwyższym odznaczeniem państwowym, ktre jest przyznawane obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i do rozwoju współpracy międzynarowowej w zakresie oświaty i wychowania.
W tym roku odznaczenia za szczególne zasługi otrzymały 32 osoby.

 

RODZICE
1. Anna Jędruczek – PSD im. Cyryla i Metodego, NY
2. Katarzyna Szymanowska – Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej, NY
3. Izabela Pytel – Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej, NY
4. Tomasz Bielecki – Polska Szkoła Dokształcająca im. Św. Faustyny, Ozone Park, NY
5. Waldemar Poznański – PSS w Derby, CT.
6. Renata Klibisz – PSD im. Św. Kolbego w Riverhead

 

ZASŁUŻENI DZIAŁACZE
1. Zuzanna Żurek – Prezes Koła Oświatowego PSD im. H. Sienkiewicza
2. Bogdan Chmielewski – dyrektor wykonawczy Polsko – Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
3. Michael Pająk – Prezes Fundacji Jana Pawła II

 

KSIĘŻA
1. Ojciec Dominik Libiszewski – Amerykańska Częstochowa
2. Ojciec Waldemar Łątkowski – Parafia bł. Jana Pawła II Perth Amboy, NJ

 

DYREKTORZY
1. Bożena Mahmoud – PSD im. św. Kolbego, Riverhead
2. Elżbieta Złotnik – Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II, New Britain
3. Hanna Czuma – Polska Szkoła im. Jana Pawla II w East Stroudsburg, PA
4. Janusz Grabarz – PSD w Glenn Head, Long Island
5. Irena Bogusiewicz – PSD im M. C. Skłodowskiej w Clear Water, Floryda
6. Beata Popowska – PSD im. Ojca Kordeckiego, NY
7. Agnieszka Misior – PSD im. St. Moniuszki, Rockaway Beach

 

NAUCZYCIELE
1. Małgorzata Marut – Paluch – Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej, NY
2. Jolanta Leszczyńska – Polska Szkoła im. K. Pułaskiego w S. Hackensack, NJ
3. Marzena Huba – PSD im. Cyryla i Metodego, NY
4. Justyna Wódz – PSD im. Cyryla i Metodego, NY
5. Małgorzata Siatkowska – PSD im. Św. Faustyny, Ozone Park, NY
6. Emilia Sowa – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. St. Kostki w Garfield, NY
7. Halina Sibik – Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. St. Kostki w Garfield, NY
8. Małgorzata Seternus – Polska Szkoła Sobotnia, Buffalo, NY
9. Renata Palac – PSD im. H. Sienkiewicza, NY
10. Anna Piterow – PSD im. H. Sienkiewicza, NY
11. Izabela Wysocka – PSD im. Jana Pawła II
12. Sylwia Nowak – PSD im J. Popiełuszki, Passaic, NJ

13. Felicytas Podolańczuk – PSD im. A. Janty Połczyńskiego w Lakewood, NJ
14. Anna Pitera – PSD im. Św. Jadwigi w Trenton, NJ

 

Statuetka im. Janiny Igielskiej to nagroda ustanowiona w 2006 roku w piątą rocznicę śmierci tej wybitnej działaczki polonijnej, przyznawana osobom i instytucjom zasłużonym dla polonijnej oświaty. Przyznanie tej nagrody jest dowodem, że osoby, które ją otrzymują wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w sprawy szkolnictwa polonijnego, a także niestrudzoną pracą na rzecz oświaty polonijnej. Statuetki wręczane były na Balu Nauczyciela, a otrzymali je polonijni działacze: Państwo Helena i Wincenty Knapczyk, Polska Fundacja w Clark i pani Wioletta Jusińska. Natomiast w Konsulacie RP z rąk vice prezes CPSD Pani Anny Tracz statuetkę otrzymała pani Teresa Osadnik.
Następnie Konsul Generalny wręczył nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Nagrody ufundowane przez Muzeum w Bielsku Podlaskim – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otrzymali następujący uczniowie: Filip Sadowski z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny w Ozone Park, NY oraz Kamila Bartoszewicz i Filip Drozdów z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. St. Moniuszki w Rockaway Beach, NY. Opiekunem tych dwóch wyróżnionych grup była pani Agnieszka Misior, tegoroczna laureatka Medalu MEN.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbały nauczycielki z Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii im. św. Cyryla i Metodego. Przepiękne polskie kolędy i tradycyjne przełamanie się opłatkiem wprowadziły wszystkich gości w prawdziwie świąteczny nastrój.

Na zakończenie uroczystości Prezes dr Dorota Andraka podziękowała Zarządowi za cały rok ciężkiej i wytrwałej pracy i życzyła wiele sił, ponieważ w nadchodzącym 2018 roku Centralę Polskich Szkół Dokształcających czekają kolejne nowe wyzwania. Do wszystkich zgromadzonych gości zwróciła się słowami: „cieszę się, że mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w tak podniosłej chwili jak wręczanie odznaczenia, które dla nauczyciela, jak i osoby związanej z oświatą polonijną jest bardzo ważne. Pragnę jako prezes w imieniu własnym oraz Zarządu złożyć świąteczne życzenia i podziękować tym, którzy wierzyli w uczciwość mojej osoby jak i tych, którzy odpowiadają za sprawy finansowe i decyzje podjęte przez Zarząd.
Szanujmy to co mamy, co razem osiągnęliśmy. Dzielmy się swoim bogactwem duchowym i materialnym z drugą osobą, w blasku każdego dnia żyjmy zdrowo i szczęśliwie, a Nowy Rok niech będzie czasem spełnionych marzeń i nadziei” – dodała Prezes Andraka.

Po raz kolejny Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku otworzył swoje drzwi przedstawicielom szkolnictwa polonijnego. Dzięki wzajemnej współpracy ośrodków polonijnych w okręgu konsularnym RP w NY szkolnictwo polonijne z roku na rok odnosi coraz liczniejsze sukcesy. Jednakże osiagnięcia oświaty polonijnej muszą być wspierane nie tylko przez samą Polonię, ale przede wszystkim przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie równie owocny, a współpraca ze wszystkimi polonijnymi organizacjami przyczyni się do jeszcze większego szerzenia tożsamości narodowej na Obczyźnie.

 

Aneta Matyszczyk