Polityczny bilans 2017 – str. 6
Woźny otrzymuje 3.5 mln. USD – str.7
Najlepsze filmy 2017 – str. 9
Weterani – str.10-11
Amerykańska Polonia – zmarli w 2017– str.16