Polityka 2018 – str. 2
Czy jesteś naprawdę szczęśliwy? – str. 4
Bóg chce z tobą rozmawiać – str. 5
Blisko $7.5 mln za upadek z 3 stóp – str. 6
Strony Weterańskie – str. 8-9